Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

ISO 9001

Mūsų tikslas - projektuoti ir gaminti kokybiškus išmaniuosius elektroninius elektros energijos skaitiklius, labiausiai atitinkančius konkretaus vartotojo poreikius. Mes to siekiame profesionalių, draugiškų ir atidžių vartotojams darbuotojų dėka, efektyviai reaguodami į vartotojo poreikius ir lūkesčius, taikydami modernių technologijų teikiamas galimybes.

Mūsų įsipareigojimai:

Nuolatinis kokybės vadybos sistemos atitikimas ir gerinimas pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimams;
Kryptingas kokybės tikslų siekimas ir reikiami ištekliai kokybės siekių įgyvendinimui;
Neigiamo poveikio aplinkai ir darbuotojų saugai ir sveikatai prevencija;
Jokių veiksmų ar sprendimų, galinčių pakenkti gaminio kokybei ar vartotojų poreikių patenkinimui.


Mūsų resursai:

HUMANIŠKUMAS – rūpinimasis esamais ir būsimais vartotojais bei vienas kitu, atviro bendradarbiavimo siekis, gebėjimas suprasti ir laimėti todėl, kad esame labai skirtingi;
BENDRADARBIAVIMAS – aktyvios pastangos vadovautis kolektyvinės naudos principu, noras padėti kitiems, dalijimasis patirtimi ir darbas kartu, nes tai sukuria papildomą vertę visoms suinteresuotoms šalims;
PROFESIONALUMAS IR KOMPETENCIJA – aukščiausi kriterijai elektroninių skaitiklių gamyboje. Mes investuojame į savo darbuotojų mokymą bei kvalifikacijos kėlimą ir manome, kad tai yra pati didžiausia vertybė.
LANKSTUMAS – savalaikis ir kvalifikuotas vartotojų poreikių tenkinimas siūlant tik kokybiškus produktus, aukštą aptarnavimo kultūrą, turint stiprų finansinį pagrindą.

Siekiame, kad mūsų išskirtiniu bruožu taptų mūsų gaminamų produktų kokybė, dėmesys ir atidumas vartotojui ugdant kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo ir gaminamo produkto kokybę.