Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

UAB ELGAMA-ELEKTRONIKA eksporto plėtra

2015-09-17

Įmonė įgyvendino projektą "UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" eksporto plėtra", Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-164, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę VP2-2.1-ŪM-05-K Naujos galimybės.

Bendra projekto vertė siekė 40.689,29 EUR, o projektui skirta paramos suma - 24.413,57 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m. lapkričio 12 d., pabaiga - 2015 m. rugsėjo 17 d.  
Projekto tikslas - UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" partnerių užsienyje paieška bei pardavimų užsienyje didinimas.

Projekto įgyvendinimo metu UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" atstovai dalyvavo keturiose parodose užsienio šalyse, kuriose buvo pristatoma tiek pati įmonė, tiek ir jos sukurti produktai. Parodų metu užmegzti kontaktai, nauji verslo ryšiai tiesiogiai lems įmonės žinomumo didinimą užsienio rinkose ir skatins įmonės produkcijos eksportą.

Atgal