Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

ESMIG vykdomojo direktoriaus p. Wilem Strabbing viešnagė Lietuvoje

2013-04-03

Šiuolaikinė ekonomika yra neatsiejama nuo išmaniųjų technologijų kūrimo ir jų diegimo. Laikoma, kad išmaniųjų technologijų taikymo apimtys ir išmaniųjų apskaitos prietaisų skverbtis yra svarbūs šalies ekonominės būklės rodikliai.     

Europos Sąjungoje išmaniosios apskaitos diegimą propaguoja ir skatina didžiausia ir įtakingiausia  Europos išmaniosios apskaitos asociacija - European Smart Metering Industry Group (ESMIG). ESMIG  vienija tokias įmones, kaip ABB, IBM, TOSHIBA, SIEMENS, VODAFONE ir kt.  Šiai įtakingai asociacijai priklauso dvi Lietuvos įmonės - UAB ELGAMA-ELEKTRONIKA ir UAB SIGMA TELAS. Pagrindinės  ESMIG veiklos yra susijusios su papildomos naudos kūrimu Europos Sąjungos gyventojams - įvairių energijos rūšų (elektros, dujų, šilumos) vartotojams ir Europos Sąjungos tikslų "The 20-20-20 Goals" pasiekimu.

Š.m. kovo 28-29 d.  Lietuvoje lankėsi ESMIG prezidentas p. Wilem Strabbing. Pagrindinis p. Strabbing vizito tikslas - suderinti suinteresuotųjų šalių pastangas diegiant išmaniuosius skaitiklius ir išmaniosios apskaitos sistemas Europos Sąjungoje.
Šio vizito Lietuvoje metu p. Strabbing lankėsi Aplinkos ministerijoje ir Ūkio ministerijoje, susitiko su ministrais p. G.Mazuroniu ir p. B.Vėsaite, o taip pat kartu su UAB ELGAMA-ELEKTRONIKA ir UAB SIGMA TELAS vadovais aptarė bendras veiklas, susijusios su išmanios apskaitos galimybių plėtra.

Reikia pažymėti, kad ministras p. Mazuronis ir ministrė p.Vėsaite palankiai vertino ESMIG ir Lietuvos įmonių pastangas skatinti išmaniosios apskaitos plėtrą Lietuvoje.

Atgal