Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Intelektualių skaitiklių vystymas

2015-09-30

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" įgyvendino projektą "Intelektualių skaitiklių MTTP", Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-04-105, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT".

Bendra projekto vertė siekė 413.719,01 EUR, o Projektui skirta paramos suma - 144.801,61 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m. kovo 3 d., pabaiga - 2015 m. rugsėjo 30 d. 
Projekto tikslas buvo sukurti ir išbandyti išmaniųjų daugiafunkcinių elektros skaitiklių GAMA 200 ir GAMA 400 prototipus, kurių pagrindu bus gaminami ir tiekiami į rinką nauji gaminiai.

Atgal