Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000
Naujienos Renginiai

Išduotas ISO/IEC 27001 sertifikatas

2015-10-13

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" veikla - elektroninių elektros skaitiklių projektavimas, gamyba, pardavimas, priežiūra - sertifikuota pagal informacijos saugumo valdymo sistemos standartą ISO/IEC 27001:2013 bei išduotas reikalavimų tenkinimą patvirtinantis sertifikatas. Vykdydami veiklą siekiame užtikrinti informacijos saugumą apsaugant visą gaunamą, siunčiamą, kuriamą, valdomą ir naudojamą žodinę, rašytinę bei elektroninę informaciją.

Skaityti plačiau...

Pasirašyta licencijos sutartis su Phoenix Systems

2015-10-08

Pagal pasirašytą licencijos sutartį UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" iš Phoenix Systems kompanijos įsigijo teisę savo gaminamuose produktuose, skirtuose išmaniųjų tinklų rinkai (angl. Smart Grid), naudoti Phoenix-PRIME programinę įrangą, kuri yra patentuota PLC PRIME protokolo programinė realizacija.
Phoenix Systems yra programinės įrangos kūrimo bendrovė, orientuota į operacinės sistemos Phoenix-RTOS bei kitų programinės įrangos paketų, tokių kaip Phoenix-PRIME, skirtų išmaniesiems tinklams, plėtrą. Bendrovės strateginis tikslas yra sukurti programinius sprendimus, įgalinančius naujų įrenginių, jungiamų į Internetinį tinklą (angl. Internet of Things), spartų įdiegimą.

Skaityti plačiau...

Intelektualių skaitiklių vystymas

2015-09-30

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" įgyvendino projektą "Intelektualių skaitiklių MTTP", Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-04-105, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT".

Skaityti plačiau...

Pradinis    Ankstesnis  5  6  7  8  9  10  11  Sekantis    Paskutinis