Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Pasirašyta licencijos sutartis su Phoenix Systems

2015-10-08

Pagal pasirašytą licencijos sutartį UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" iš Phoenix Systems kompanijos įsigijo teisę savo gaminamuose produktuose, skirtuose išmaniųjų tinklų rinkai (angl. Smart Grid), naudoti Phoenix-PRIME programinę įrangą, kuri yra patentuota PLC PRIME protokolo programinė realizacija.
Phoenix Systems yra programinės įrangos kūrimo bendrovė, orientuota į operacinės sistemos Phoenix-RTOS bei kitų programinės įrangos paketų, tokių kaip Phoenix-PRIME, skirtų išmaniesiems tinklams, plėtrą. Bendrovės strateginis tikslas yra sukurti programinius sprendimus, įgalinančius naujų įrenginių, jungiamų į Internetinį tinklą (angl. Internet of Things), spartų įdiegimą.

Phoenix-PRIME yra grynai programinė PLC PRIME protokolo realizacija ir tai yra penktasis produktas pasaulyje, kurį sertifikavo PRIME Aliansas (http://www.prime-alliance.org/). Tampriai susieta su realaus laiko operacine sistema, Phoenix-PRIME sudaro pagrindą duomenų koncentratoriaus su integruotu balansiniu elektros skaitikliu, kurį suprojektavo Atende Software kompanija. Pirmas didelis šių įrenginių diegimas, apimantis daugiau nei šešis tūkstančius vienetų, bus baigtas iki 2015 metų pabaigos.
UAB "Elgama-Elektronika" diegia Phoenix-PRIME programinę įrangą savo naujuose išmaniuosiuose elektros Energijos skaitikliuose.

Atgal