Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Slovak Legal Metrology auditas

2018-10-01

Malonu būti teigiamai įvertintiems Notifikuotos Įstaigos “Slovak Legal Metrology”. Notifikuotos įstaigos atlikto audito metu patvirtinta, kad įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema ir gaminami elektros skaitikliai atitinka ES Matavimo priemonių direktyvos (MID) reikalavimus.

Matavimo priemonių direktyva (MID) yra ES direktyva (2014/32/ES), suderinanti 10 skirtingų matavimo priemonių tipų reikalavimus, įskaitant elektros skaitiklius. MID patvirtinti elektros skaitikliai privalo atitikti konkrečias atitikties įvertinimo procedūras ir turėti numatytą MID gaminio ženklinimą, kurie leistų skaitiklius naudoti bet kurioje ES valstybėje narėje.

Elgama-elektronika kaip gamintojas yra atsakingas už pilną gaminio atitiktį MID direktyvos reikalavimams (MID direktyvos H1 modulis - Atitiktis, pagrįsta visišku kokybės užtikrinimu ir dizaino tikrinimu).  Užtikriname gaminio atitiktį šiuose procesuose: projektavimo, gamybos, gaminio galutinės kontrolės ir bandymų Elgamos laboratorijoje.

Dar kartą jaučiamės užtikrinti, kad mūsų gaminami gaminiai yra aukščiausios kokybės ir atitinka visus reikalavimus nurodytus MID direktyvoje, darniuosiuose ES standartuose ir kliento reikalavimuose gaminiui.

Atgal