Liczniki energii elektrycznej, inteligentne rozwiązania pomiarowe
pl
Elgama-Elektronika Sp. z o.o.
info@elgama.eu
+370 5 2375 000
Aktualności
Wydarzenia

Oferta Griffin Energy i Elgama Elektronika dla Tauron Dystrybucja uznana za najkorzystniejszą

2019-11-18
Wyniki postępowania Tauron Dystrybucja SA o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ... Wyniki postępowania Tauron Dystrybucja SA o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa liczników bilansujacych energii elektrycznej do opomiarowania stacji elektroenergetycznych SN/nn” (nr postępowania 2009/TD-CN/TD-CN/02272/S). Zadanie 1 W postępowaniu zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 1 Griffin Group SA. Energy sp. k. (Lider konsorcjum) UAB Elgama Elektronika (Partner konsorcjum) 100 2 Elmess Metering Sp. z o.o. 67,11 Za najkorzystniejszą uznano ofertę Griffin Group SA. Energy sp. k. (Lider konsorcjum) i UAB Elgama Elektronika (Partner konsorcjum). Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określowne w SIWZ i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. Zadanie 2 Cena najkorzystniejsza oferty w zadaniu 2 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ (pkt 2.2.3) Wykonawca może złożyć ofertę na oba zadania, jednak Zamawiający ogranicza liczbę zadań, które mogą być powierzone temu samemu Wykonawcy do jednego. Jeżeli Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę w obu zadaniach – zamówienie zostanie udzielone w Zadaniu 1, a zamówienie na zadanie 2 zostanie udzielone kolejnemu Wykonawcy, który złożył kolejną ważną ofertę na wykonanie Zadania 2 na podstawienie ustalonych kryteriów oceny ofert,. Mając na uwadze powyższe oferta konsorcjum Griffin Group SA. Energy sp. k. i UAB Elgama Elektronika nie możne zostać wybrana w zakresie Zadania 2, ponieważ została wskazana jako najkorzystniejsza na Zadanie 1, a oferta Elmess Metering Sp. z o.o. przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Więcej
Zamknij

Elgama-Elektronika opracuje liczniki energii elektrycznej z zastosowaniem technologii mSure® od Analog Devices dla zdalnego monitorowania dokładności oraz lepszego wykrywania niedozwolonych manipulacji.

2019-11-08
Analog Devices Inc. (ADI) ogłosiło nawiązanie współpracy z Elgama-Elektronika, litewskim producentem liczników energii el ... Analog Devices Inc. (ADI) ogłosiło nawiązanie współpracy z Elgama-Elektronika, litewskim producentem liczników energii elektrycznej. Elgama zaprojektuje liczniki energii elektrycznej wyposażone w technologię diagnostyczną mSure® od ADI umożliwiającą operatorom sieci zdalne monitorowanie dokładności liczników w terenie. Pozwoli to na wydłużenie użytecznego czasu życia liczników, redukując zarazem całkowite koszty testowania próbek liczników. Dodatkowo manipulacje przy licznikach dokonywane przez osoby nieupoważnione odpowiadają za 10 proc. energii skradzionej na całym świecie – prawie 100 mld dolarów straty dla zakładów energetycznych w samej Europie. Technologia mSure® od ADI może dostarczyć informacje pozwalające na identyfikacje wielu niedozwolonych manipulacji. Elgama planuje wprowadzić takie liczniki na rynek przed końcem 2020 r. – Informacje oparte o bezpośredni pomiar dokładności licznika pozwolą dystrybutorom na podejmowanie szybkich i pewnych decyzji, poprzez identyfikację liczników niezachowujących parametrów zgodnych ze specyfikacją, wykrywanie usterek liczników oraz potwierdzanie i lepsze ocenianie zdarzeń niedozwolonych manipulacji. Technologia mSure jest obiecującym rozwiązaniem, które ma pomóc osiągnąć te cele oraz zoptymalizować koszty ponownej weryfikacji licznika – powiedział Dr Nerijus Kruopis, Dyrektor Techniczny w Elgama-Elektronika. – ADI posiada bogate doświadczenie na tym polu i doskonale rozumieją wyzwania stojące przed nami. Weryfikacja dokładności w terenie jest bardziej kosztowna i uciążliwa dla klientów. Licznik wyposażony w funkcję mSure sprawdza dokładność wszystkich funkcji metrologicznych podczas pracy w terenie i przy pełnym działaniu, co prowadzi do bezpośredniej redukcji kosztów i poprawy jakości obsługi klienta. Entuzjastycznie rozpoczęliśmy dialog techniczny z kilkoma dystrybutorami z rynków na których jesteśmy obecni, aby wesprzeć implementację technologii mSure jako standard dla zapewnienia większej dokładności liczników. Obecnie, podczas obsługi licznika w trakcie jego czasu życia, dystrybutorzy sprawdzają liczniki w terenie na zasadzie od przypadku do przypadku, wymieniając sprawne liczniki, opierając się raczej na informacji o ich wieku niż na rzeczywistej konieczności i weryfikacji fałszywych alarmów o niedozwolonej manipulacji. mSure, w połączeniu z usługą analityczną, bezpośrednio monitoruje dokładność miernika i raportuje dane o stanie poszczególnych liczników, pomagając w identyfikowaniu zarówno wadliwych liczników, jak i większej liczby przypadków kradzieży energii elektrycznej. Surowe dane generowane przez liczniki z włączoną funkcją mSure są dostarczane i przetwarzane przez usługę analityczną w chmurze umożliwiają dystrybutorom na uzyskiwanie kompletnych raportów na temat wszystkich liczników pracujących na sieci w pożądanych odstępach czasu. – Cieszymy się, że firmy takie jak Elgama wdrażają naszą technologię monitorowania „zdrowia” licznika, w celu zaspokojenia potrzeb ich klientów. mSure umożliwia dystrybutorom zarówno monitorowanie dokładności licznika z określeniem konkretnego urządzenia, jak i poprawia zabezpieczenie przed utratą przychodu, poprzez wykrywanie nawet zaawansowanych niedozwolonych manipulacji – powiedział Vilatij Goltsberg Dyrektor jednostki biznesowej ds. Energii w Analog Devices. – Rozwiązanie analityczne dla liczników Edge-to-cloud Analog Devices daje dystrybutorom energii elektrycznej użyteczne informacje, które mogą zostać wykorzystane w celu obniżenia kosztów operacyjnych i kapitałowych, obniżenia ryzyka, ochrony przychodu i zwiększenia zaufania dla ich marki. W trakcie European Utility Week, 12–14 listopada 2019 r. w Porte de Versailles w Paryżu (Francja) dr Nerijus Kruopis dołączy do ADI na stoisku #Q130. Dowiedz się więcej o mSure na stronie http://www.analog.com/msure. O Analog Devices Analog Devices jest wiodącą na świecie firmą, produkującą technologie analogowe o wysokiej wydajności, która zajmuje się rozwiązywaniem najtrudniejszych wyzwań inżynierskich. Umożliwia swoim klientom interpretację otaczającego świata, poprzez inteligentne połączenie fizycznego i cyfrowego z niezrównanymi technologiami, które wykrywają, mierzą, zasilają, łączą i interpretują. Odwiedź http://www.analog.com. O Elgama-Elektronika „ELGAMA-ELEKTRONIKA” Ltd. jest wiodącym producentem liczników energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego i działa w ponad 20 krajach na czterech kontynentach. Firma opracowuje i produkuje całą gamę urządzeń do pomiaru, kontroli i zarządzania elektrycznością stosowanych w sektorze mieszkaniowym, handlowym i przemysłowym. Wspólnie z partnerami przedstawia inteligentne rozwiązania pomiarowe dostosowane do potrzeb dystrybutorów na poziomie zarządzania danymi pomiarowymi. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.elgama.eu.
Więcej
Zamknij

Wykorzystanie Internetu Rzeczy, PLC i dostosowanie w celu dostarczenia wysokiej jakości produktów

2019-10-08
Nerijus Kruopis CTO Elgama-Elektronika Ltd. opowiedział nam o doświadczeniu firmy #ElgamaElektronika, kluczowych rynkach ... Nerijus Kruopis CTO Elgama-Elektronika Ltd. opowiedział nam o doświadczeniu firmy #ElgamaElektronika, kluczowych rynkach i przepisie na sukces w projektach licznikowych. Zapraszamy do lektury wywiadu: https://lnkd.in/g9-TiRu Co może Pan powiedzieć o sobie i roli jaką Pan pełni w firmie? Po ukończeniu studiów i obronie doktoratu na Politechnice w Kownie dołączyłem do Elgama-Elektronika w 2000 r. Od tego czasu byłem zaangażowany głównie w prace nad licznikami wysokiej dokładności, najpierw jako inżynier, później jako manager projektu. W chwili obecnej jako dyrektor techniczny jestem głównie odpowiedzialny za strategię i opracowanie nowych produktów. Naszym najnowszym celem jest dopracowanie rozwiązania dla inteligentnego opomiarowania zapewniającego jak najwyższą jakość świadczonych usług zarówno dla klienta końcowego, jak i również dystrybutorów. Oczywiście tak ambitne plany nigdy nie zostaną zrealizowane bez silnie zmotywowanego zespołu. Jestem bardzo dumny z kolegów z naszego działu R&D. Współpracuję z grupą doświadczonych inżynierów odpowiedzialnych za hardware, oprogramowanie oraz testy. Prawie każdego dnia mam bliski kontakt z naszym zespołem inżynierów, starając się zachować atmosferę otwartą na nowe pomysły, co pozwala na utrzymanie kursu na ciągłe doskonalenie. Które rynki może Pan wskazać jako kluczowe z punktu widzenia Elgama-Elektronika? To akurat proste pytanie, a odpowiedź wynika raczej ze wspólnych połączeń historycznych. Toteż jako najbardziej obiecujący jest dla nas rynek ojczysty na Litwie, jak i również rynki państw sąsiadujących – Polski, Łotwy i Ukrainy. Mamy dowody, że Państwa firma jest bardzo silna w pomiarach o wysokiej dokładności (wygrany przetarg na liczniki bilansujące, opracowanie licznika GAMA350), a co z licznikami inteligentnymi? Czy Elgama-Elektronika planuje uczestniczyć we wdrożeniach inteligentnego opomiarowania na dużą skalę? Czy na chwilę obecną pracujecie nad takimi rozwiązaniami? Oczywiście jesteśmy dumni z tego, że potrafimy dostarczyć bardzo dobre produkty, a nasz zespół jest silny w dziedzinie liczników wysokiej dokładności oraz przemysłowych. Jako przykład tylko podam, że dopiero co zakończyliśmy opracowywanie licznika o dokładności klasy 0,2s. Przeszedł on pomyślnie proces zatwierdzenia typu (certyfikacji) w laboratorium KEMA. Natomiast liczniki typu Smart stanowią dla nas olbrzymie wyzwanie, ponieważ na rynku jest wiele konkurujących ze sobą firm i nie jest łatwo zachować satysfakcjonujący poziom cen i dostarczyć niezawodne rozwiązanie. Widzimy jednak, że większość dystrybutorów energii, naprawdę skupia się na kryteriach jakościowych i stara się uniknąć konkursów „standardowych” produktów, gdzie jedynym kryterium oceny jest cena. Co Elgama-Elektronika może zaproponować odbiorcom energii wraz z licznikami typu Smart? Liczniki inteligentne dają użytkownikowi bardziej szczegółowe informacje nt. zużycia energii i jakości mocy. Pragniemy stworzyć ekosystem, w którym firmy mogą tworzyć nowe aplikacje i usługi, wykorzystując dane pomiarowe do domowej kontroli zużycia energii, pozwalając na rozproszoną produkcję energii i jej przechowywanie. Jaki jest przepis na sukces? Innymi słowy, jaka jest przyszłość pomiarów? Uczestniczyliśmy w kilku programach pilotażowych, gdzie sprawdziliśmy różne technologie, jak np. PLC, mobilną sieć punkt-punkt, czy również liczniki z komunikacją Ethernet z połączeniem bezpośrednim. Jednakże na koniec dnia, każda technologia ma swoje wady i zalety, toteż naszym zdaniem odpowiednie połączenie różnych technologii wykorzystujące ich zalety zdefiniuje przyszłość pomiarów. Instalacja licznika to tylko część pracy. Techniczne wsparcie w okresie trwania projektu jest równie ważne dla sukcesu inteligentnego opomiarowania. Toteż odpowiednie podejście powinno być wdrażane od samego początku projektu. Po pierwsze promowane powinno być stosowanie otwartych standardów zamiast rozwiązań, których właścicielami są poszczególni producenci. Dotyczy to każdej najmniejszej nawet części rozwiązania np. protokołu komunikacyjnego, modelowania danych, środków bezpieczeństwa itd. Po drugie zaawansowana infrastruktura pomiarowa to nie tylko zdalny odczyt liczników, ale również monitorowanie całego systemu, diagnostyka możliwych niespójności, obsługa liczników, walidacja danych, zarządzanie użytkownikami. Dystrybutorzy muszą brać pod uwagę wszystkie te funkcjonalności w celu wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań zarówno dla ich biznesu, jak dla klienta końcowego.
Więcej
Zamknij

ENERGETAB 2018

2018-09-19
31 edycja Międzynarodowych targów energetycznych Energetab  Bielsko – Biała już za nami. Przez trz ... 31 edycja Międzynarodowych targów energetycznych Energetab  Bielsko – Biała już za nami. Przez trzy dni na 35 tys. m2 powierzchni prezentowało się 712 wystawców z branży energetycznej. Wśród nich nie mogło zabraknąć i nas firmy ELGAMA – ELEKTRONIKA. Tak jak w poprzedniej edycji nasze stoisko w Hali T odwiedziło wielu gości zarówno z Polski jak i z poza niej.  Wszyscy odwiedzający mieli okazję zapoznać się z szeroką gamą naszych produktów. Jeśli jakieś Państwa pytanie pozostawiliśmy bez odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu lub zapoznania się z materiałami dostępnymi na naszej stronie internetowej. Na koniec wszystkich ponownie serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska za rok na 32 edycji targów ENERGETAB.
Więcej
Zamknij

"ELGAMA-ELEKTRONIKA" Ltd. uczestniczyła w programie praktyk studenckich i biznesowych "Demola"

2018-02-08
"ELGAMA-ELEKTRONIKA" Ltd. uczestniczyła w programie ... "ELGAMA-ELEKTRONIKA" Ltd. uczestniczyła w programie praktyk studenckich i biznesowych "Demola". Celem programu było rozwiązanie prawdziwego problemu firmy. Studenci Uniwersytetu Wileńskiego (VU) i wileńskiego Uniwersytetu Technicznego Giedymina (VGTU) wspólnie ze specjalistami z naszej firmy mieli za zadanie znaleźć najlepszy sposób na połączenie przezroczystej i nieprzejrzystej poliwęglanowej obudowy licznika energii elektrycznej. Firma rozważy wdrożenie wyników wspólnej pracy w programie badawczym.
Więcej
Zamknij

"Elgama-Elektronika" Ltd. Obchodzi swoje 25 urodziny!

2017-07-13
"Elgama-Elektronika" Ltd. Obchodzi swoje 25 urodziny! ... "Elgama-Elektronika" Ltd. Obchodzi swoje 25 urodziny!
Więcej
Zamknij

Informacje o firmie Elgama-Elektronika Ltd.

"ELGAMA-ELEKTRONIKA"  jest wiodącym producentem liczników energii elektrycznej w regionie bałtyckim.
Firma opracowuje i produkuje całą gamę urządzeń do pomiaru, sterowania i zarządzania energią elektryczną w sektorach mieszkalnym, handlowym i przemysłowym. Wraz z partnerami prezentuje również inteligentne rozwiązania pomiarowe stosowane do potrzeb użytkowych na poziomie zarządzania danymi pomiarowymi.