Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Narystė

PRIME Alliance

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" 2014 m. tapo PRIME Aljanso (PRIME Alliance) nare ir prisijungė prie pagrindinių pasaulinio energetikos sektoriaus dalyvių (elektros tinklų operatorių, programinės įrangos ir prietaisų gamintojų, akredituotų laboratorijų, mokslinę tyriamąją veiklą vykdančių įstaigų), formuojančių išmaniosios apskaitos funkcionalumą, vystančių intelektualaus tinklo (smart grid) sprendimus. PRIME (PoweRline Intelligent Metering Evolution) - konsoliduotas tarptautinis PLC standartų rinkinys, jungiantis išmaniąją apskaitą, tinklų kontrolę ir prietaisų valdymą išlaikant sąveikos principus.

DLMS VARTOTOJŲ ASOCIACIJA

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" nuo 2005 m. priklauso DLMS vartotojų asociacijai, kuri patvirtino naujų skaitiklių GAMA 300 suderinamumą su DLMS/COSEM protokolu. DLMS/COSEM protokolas yra vienintelis tarptautinis standartas palaikantis įrenginius, taikomąsias programas, platų spektrą galimų ryšio aplinkų bei suteikiantis jiems suderinamumą. Šis ryšio protokolas yra pirmas pasirinkimas siekiantiems įgyvendinti "Smart" - pažangiąją energijos apskaitą.

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" atsakingai tvarko ir šalina atliekas pagal valstybės nustatytas taisykles, siekdama atitikti aplinkosauginius reikalavimus, mažinti pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai.

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" 2019 m. tapo Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA nare. Asociacija vienija Lietuvos inžinerinės pramonės įmones bei tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu atstovauja jų interesams didinant narių tarptautinį konkurencingumą ir spartinant Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių integraciją į tarptautines vertės kūrimo grandines.