Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Socialinė atsakomybė

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" politika ir praktika vykdoma atsižvelgiant į darnaus vystymo ir solidarumo principus, apimančius svarbiausius veiklos aspektus - verslo administravimą, aplinkosaugos valdymą, įsipareigojimus darbuotojams bei indėlį į bendruomenės gerovės augimą.

Verslas

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" kuria ir vykdo sąžiningo verslo procesus, remdamasi etikos ir pagarbos principais bendradarbiaujant su visomis suinteresuotomis šalimis Lietuvoje ir už jos ribų: akcininkais, tiekėjais, klientais, partneriais ir valstybės tarnybomis. Įmonei svarbūs rizikos valdymo, skaidrių santykių išlaikymo, aktyvaus dialogo su susijusiomis šalimis vykdymo uždaviniai. Įmonė tiki abipusio pasitikėjimo ir atsakingų santykių svarba tolimesnei verslo plėtrai ir pridėtinės vertės kėlimui.

Darbuotojai

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" atsakingai vysto santykius, grindžiamus konfidencialumo ir pagarbos principais, su darbuotojais. Įmonė, atmesdama bet kokius diskriminacinius veiksnius, skatina jų bendradarbiavimą bei iškelia sinergetinį komandinio darbo efektą. Įmonė rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata darbinėje aplinkoje, skiria asmenines apsaugos priemones, įrengia buitinės paskirties patalpas bei, vertindama tradicijas, organizuoja išvykas ir renginius laisvalaikio metu. Darbuotojų pageidavimu yra suteikiamos paskolos, skiriamos premijos, užtikrinamos asmeninio tobulėjimo (mokymai, karjera), įsitraukimo į įvairius projektus galimybės.

Aplinkosauga

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" vienas svarbiausių užduočių - mažinti poveikį aplinkai. Įmonė skatina kiekvieno darbuotojo atsakingą požiūrį ir elgseną, diegia aplinkai draugiškas technologijas, atsisako netikslingai išeikvotų lėšų, rūšiuoja gamybiniuose procesuose atsiradusias atliekas bei pasirūpina jų perdirbimu. Pagalvota ir apie energijos išteklių racionalų naudojimą bei dviračiam skirtą aikštelę įmonės teritorijoje, skatinant taršos mažinimą. Nuo 2017 metų įmonė, išreikšdama savo požiūrį į šalies ir pasaulio ekologines problemas bei klimato kaitą, savo veikloje naudoja elektros energiją, kurios 100 % yra pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių. Įmonė įtraukia kiekvieną darbuotoją į aplinkosaugos veiklą, kasmet organizuoja aplinkos tvarkymą, kuris ne kartą buvo įvertintas miesto savivaldybės administracijos.

Bendruomenė

UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" siekia būti atsakingu bendruomenės nariu. Įmonė, skatindama šalies kultūros ir sporto gyvavimą, nuo įkūrimo pradžios kasmet įgyvendina finansinės paramos projektus (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Vaikų ir jaunimo kūrybos centras, VšĮ Europos parkas, Lietuvių kalbos draugija, Vilniaus rankinio sporto klubas "Eglė", Alytaus aeroklubas, Fabijoniškių bendruomenė "Fabijonai", Lietuvos muzikų sąjunga, VšĮ Atviros Lietuvos fondas, leidykla "Lietuviška vaikų knyga"). Įmonė kasmet bendradarbiauja su aukštesniojo bei aukštojo mokslo įstaigomis, suteikia galimybę studentams atlikti gamybinę profesinę praktiką, po kurios gabiausiems yra pasiūlomi neterminuoti darbo santykiai. Norėdama paskatinti bei dar labiau motyvuoti studentus, nuo 2018 m. įmonė įsteigė “Elgama-Elektronika” vardo stipendiją, kuri yra skirta gabiausiems Kauno technologijų universiteto absolventams. UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" prisideda ir prie kitų iniciatyvų (kraujo donorystė, padėka Islandijai už atkurtos valstybės pripažinimą), skatindama solidarumą ir kurdama pilietišką visuomenę.