Liczniki energii elektrycznej, inteligentne rozwiązania pomiarowe
pl
Elgama-Elektronika Sp. z o.o.
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Członkowstwo

PRIME Alliance

W 2014 roku "ELGAMA-ELEKTRONIKA" stała się członkiem PRIME Alliance tym samym dołączyła do grona kluczowych graczy w sektorze energetycznym (dystrybutorzy, producenci urządzeń, dostawcy oprogramowania oraz podzespołów, akredytowane laboratoria praz placówki badawcze), którzy opracowują funkcjonalności inteligentnego opomiarowania oraz wspierają rozwój sieci inteligentnych.  (PRIME (PowerLine Intelligent Metering Evolution) jest zestawem otwartych skonsolidowanych międzynarodowo oraz interoperacyjcnych standardów PLC dla zaawansowanego opomiarowania, kontroli sieci oraz aplikacji monitorowania zasobów.

EUROPEAN SMART METER INDUSTRY GROUP

"ELGAMA-ELEKTRONIKA" Sp. z o.o. należy do ESMIG (European Smart Meter Industry Group) od roku 2010. Głównymi celami grupy jest prezentcja wiedzy i specjalizacji o inteligentnym opomiarowaniu oraz promocja płynących z niego korzyści krajom europejskim. ESMIG działa jako przedstawiciel europejskich producentów liczników , firm IT, integratorów systemów w zarządzaniu inteligentnym opomiarowaniem na poziomie europejskim zarówno jeśli chodzi o elektryczność, jak i również gaz, wodę oraz usługi pomiaru ciepła.

DLMS USER ASSOCIATION

"ELGAMA-ELEKTRONIKA" Sp. z o.o. należy do Stowarzyszenia użytkowników DLMS  (Device, Language, Message specification), które potwierdza kompatybilność nowej generacji liczników GAMA 300 z protokołem DLMS/COSEM. Jest to jedyny międzynarodowy standard komunikacyjny używany przez dystrybutorów, producentów i dostawców systemów związany z pomiarem energii.  

ASSOCIATION OF MANUFACTURERS AND IMPORTERS

Jednym z obowiązków "ELGAMA-ELEKTRONIKA" Sp. z o.o. jest odpowiedzialna gospodarka odpadami zgodnie z lokalnymi przepisami. Firma promuje ochronę środowiska i wspiera ograniczanie zagrożeń dla środowiska i ludzkiego życia.