Liczniki energii elektrycznej, inteligentne rozwiązania pomiarowe
pl
Elgama-Elektronika Sp. z o.o.
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Odpowiedzialność społeczna

Polityka i zbiór praktyk w ELGAMA-ELEKTRONIKA Sp. z o.o. ukierunkowane są przez zasady solidarności i zrównoważonego rozwoju we wszystkich sferach działalności – zarządzaniu biznesem, zarządzanie środowiskiem, zaangażowanie pracowników oraz wkład w ogólny dobrobyt społeczeństwa.

Biznes

ELGAMA-ELEKTRONIKA Sp. z o.o. rozwija i promuje uczciwe procesy biznesowe, oparte na etyce i poszanowaniu zasad współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami tak na Litwie jak i za granicą: akcjonariuszami, dostawcami, klientami, partnerami i administracji publicznej. Firma stawia na zarządzanie ryzykiem, utrzymywanie relacji wolnych od korupcji, zachęcanie do aktywnego dialogu z zainteresowanymi stronami. W Elgamie wierzymy, że wzajemne zaufanie i odpowiedzialność są podstawą dalszego rozwoju firmy i zwiększenia jej wartości.

Pracownicy

ELGAMA-ELEKTRONIKA Sp. z o.o. tworzy i utrzymuje relacje z pracownikami zachowaniem poufności i szacunkiem. Wpiera ich współpracę i promuje synergetyczny efekt płynący z pracy zespołowej w środowisku wolnym od dyskryminacji. Firma starannie dba o bezpieczeństwo i higienę pracy zapewniając wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej oraz zaplecze socjalne, jak i również wspiera pracowników udzielając pożyczek z funduszu pracowniczego. Ceni również tradycje, organizuje wycieczki rodzinne, imprezy sportowe i świąteczne w czasie wolnym. System bonusowy zapewniany przez ELGAMA-ELEKTRONIKA Sp. z o.o. wpiera ciągłą naukę i rozwój osobisty poprzez szkolenia i stwarzanie możliwości zawodowych jak i również zaangażowanie w różne projekty.

Środowisko

Jednym z głównych celów strategicznych ELGAMA-ELEKTRONIKA Sp. z o.o. jest obniżenie negatywnego wpływu na środowisko. Wspierając odpowiedzialne podejście i zachowania każdego pracownika firmy implementując technologie przyjazne środowisku, eliminując marnotrawienie zasobów, zarządza odpadami powstającymi w procesie produkcyjnym i podaje je recyklingowi. Co więcej firma implementuje środki dla racjonalnego wykorzystania energii i promuje wybór roweru przed samochodami, które zwiększają zanieczyszczenie środowiska. Od 2017 roku energia wykorzystywana przez Elgamę w 100% jest uzyskiwana ze źródeł odnawialnych prezentując stosunek firmy do globalnego ocieplenia i redukując emisję szkodliwych substancji do środowiska. Każdy pracownik jest zaangażowany w zarządzanie środowiskowe, każdego roku nasza firma organizuje sprzątanie otoczenia, co zostało kilkukrotnie potwierdzone przez administrację miejską.

Społeczność

ELGAMA-ELEKTRONIKA Sp. z o.o. dąży do odpowiedzialnego członkostwa w każdym społeczeństwie. Od 20 lat przekazuje darowizny różnym litewskim organizacjom sportowym i kulturalnym wspierając ich rozwój (Litewskie  państwowe stacje radiowe i telewizyjne, kreatywne centra dla dzieci i młodzieży, park Europa, Stowarzyszenie języka Litewskiego, Wileński klub piłki ręcznej Egle, Aeroklub Alytus, wydawnictwo książek dla dzieci, Związek muzyków litewskich, Dzielnicowe stowarzyszenie „Fabijonai”). Firma co roku współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi, jak i również uczestniczy w programach wymiany międzynarodowej, umożliwia studentom odbycie praktyk zawodowych, zdobyć wiedzę i doświadczenie, a tym najbardziej utalentowanym oferuje stanowiska pracy. W 2014 dążąc do zwiększenia aktywności i motywacji ELGAMA zainicjowała program stypendialny dla studentów Politechniki w Kownie. ELGAMA-ELEKTRONIKA Sp. z o.o. dba również o edukację dzieci poprzez prezentację technologii i projektów z dziedziny inżynierii jak i również wprowadzanie nowoczesnych technologii. Elgama uczestniczy również w innych projektach (krwiodawstwo, inicjatywa wdzięczności dla Islandii w uznaniu wkładu odzyskaniu niepodległości przez Litwę) wspierając solidarność oraz budowę harmonijnej społeczności obywatelskiej.