Liczniki energii elektrycznej, inteligentne rozwiązania pomiarowe
pl
Elgama-Elektronika Sp. z o.o.
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

ISO 9001

Naszym celem jest zaprojektowanie i produkcja inteligentnych liczników energii elektrycznej wysokiej jakości zgodnie z wymaganiami poszczególnych klientów. Osiągamy nasz cel z pomocą profesjonalnych, przyjaznych pracowników zorientowanych na klienta, którzy efektywnie reagują na życzenia i oczekiwania klientów z wykorzystaniem możliwości nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii.

Nasze obowiązki:

Stała zgodność i doskonalenie systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy LST EN ISO 9001;
Celowe dążenie do celów jakościowych i odpowiednich finansów ukierunkowanych na ich realizację;
Zapobieganie negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
Eliminacja decyzji związanych z możliwym uszkodzeniem jakości produktu lub zadowolenia klienta.


Nasze zasoby:

LUDZKOŚĆ - troska o obecnych i przyszłych klientów i siebie nawzajem, dążenie do otwartej współpracy, umiejętność rozumienia i wygrywania, ponieważ jesteśmy różni;
WSPÓŁPRACA - aktywne działania mające na celu przestrzeganie zasady świadczenia pracy zespołowej, będą pomagać innym, dzielić się doświadczeniem, ponieważ prowadzą one do dodatkowej wartości dla wszystkich zainteresowanych stron;
PROCEDURA I KOMPETENCJE - najwyższe kryteria w produkcji statycznych liczników. Inwestujemy w edukację kadry, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, ponieważ według nas jest to prawdziwa wartość;
ELASTYCZNOŚĆ - szybka i wykwalifikowana odpowiedź na potrzeby klienta, polegająca na wykonywaniu jakościowej oferty produktowej, wysokiego poziomu obsługi i utrzymywaniu stabilnej bazy finansowej.